Go to...

Základní lidské pudy

knihy-uvnitr-se-slivovici.jpg

Základní pudy člověka, jako biologického druhu jsou přirozeně dotčeny civilizačním rozvojem a obecnou degenerací lidského rodu. Přesto evoluční vývoj nedospěl za cca deset až patnáct tisíc let, kdy člověk přešel od lovecko-sběratelského způsobu života k zemědělství, a od něj pak dále ke všem následujícím způsobům života, vrcholícího dosud globalizací, tak daleko, že by byly základní pudy vymýceny. Za tyto pudy jsou všeobecně považovány pud zachování jedince, pud zachování rodu, pud sdružovací, neboli sociální a pud zpříjemnění existence.

Pud sexuální

Je to jeden z pudů zachování rodu, kam vedle něj patří ještě pud péče o potomstvo. Mnozí lidé si dnes myslí, že tento pud patří mezi pudy zpříjemnění existence a možná se tento přesun v kultuře děje, nicméně odborníci trvají na svém. A právě s pudem sexuálním úzce souvisí i problémy, týkající se mužské erekce.

donut-banner2.jpg

About